NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

The Ontology of the Cosmic Worldview

 

The X-Structure;
The Basic Nature of Life and Existence
-- Ontology of Consciousness and Reality --

 

Tills vidare hänvisar vi till de engelska sidorna:

The X-Structure - Abstract (very brief)
Ontology - The X-Structure; the Basic Nature of Life and Reality

 

På grund av stort fokus på presentationer vid internationella konferenser har vi prioriterat engelsk text.

Vår målsättning är att framöver också presentera texten på svenska och danska.