NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

Koncentrat ur Den Kosmiska Världsbilden

 

Punkt 8 och 9 — En liten fördjupning


En del av GrundEnergiTeorin - GET fokuserar primärt på två av grundenergierna, Expansionsenergin och Kontraktionsenergin och hur de underbygger och konstituerar hela den fysiska världen, de övriga fyra grundenergierna är också involverade men i betydligt mindre grad. Expansionsenergin och kontraktionsenergin har helt motsatta kvalitéer och egenskaper. Precis som deras namn säger är expansionsenergin expanderande och kontraktionsenergin kontraherande, detta innebär att det råder ett inbördes spänningsförhållande mellan dem. GET hävdar att interaktionen och spänningen mellan dessa två energier konstituerar det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Teorin beskriver och förklarar den gåtfulla mörka energin och mörka materien, hur partiklar skapas ur nollpunktsfältet/vakuumfältet, vilket vidare belyser fenomenet massa (Higgs fältet/Higgs partiklar), "det krökta rummet", mekanismerna bakom gravitation och mycket mer. GET uppfyller även alla kriterier för vad man inom fysiken benämner "Teorin om Allt".