NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

Koncentreret Udrag af Det Kosmiske Verdensbillede

Punkt 8 og 9 — En lille fordybning

 

En del af GrundEnergiTeorien (GET) fokuserer primært på to af grundenergierne: Ekspansionsenergien og Kontraktionsenergien, og viser samtidigt hvorledes de to grundenergier gennem deres samspil underbygger og konstituerer hele den fysiske verden. De øvrige grundenergier er også involverede, men i betydeligt mindre grad. Ekspansionsenergien og Kontraktionsenergien har helt modsatte kvaliteter og egenskaber. Akkurat som deres navne siger er Ekspansionsenergien ekspanderende og Kontraktionsenergien kontraherende; dette indebærer at der potentielt råder et indbyrdes spændingsforhold imellem dem. GET hævder, at interaktionen og spændingen mellem de pågældende to grundenergier sætter dem i stand til via deres samspil at etablere det, fysikerne kalder kraft, partikler og materie. Teorien beskriver og forklarer den gådefulde mørke energi, og ligeledes den mørke materie; endvidere hvordan partikler skabes ud af nulpunktfeltet/vakuumfeltet, hvilket yderligere kaster lys over fænomenet masse (Higgs-feltet/Higgs-partikler), "det krumme rum", mekanismerne bag gravitation, og meget mere. GET opfylder endog alle kriterier for det, man inden for fysikken benævner "Teorien om Alt".