NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

OUTLOOK on SCIENCE of

CONSCIOUSNESS and REALITY

 

På denna sida informerar vi lite från internationella konferenser som NCP X-AIONS deltagit i (företrädesvis The Science of Consciousness - TSC, by The University of Arizona) med fokus på forskning främst inom Medvetandeforskning och Ontologi/verklighetsförståelse. Forskning som på bred interdisciplinär front visar hur det Nya Paradigmet växer fram och närmar sig den Kosmiska Världsbilden.

Vi möter en större verklighet!

 

Innehållsförteckning:

 

* The Science of Consciousness - TSC, The University of Arizona, Tucson USA, April 2016 (engelsk text)

 

* Science & Nonduality - SAND, International Conference, San José, California, October 2014 (engelsk text)

 

* Toward a Science of Consciousness - TSC, The University of Arizona, Tucson USA, April 2014

 

* Lynne McTaggart, Föreläsning Göteborg, November 2012

 

* Noetic Sciences IONS: The Frontiers of Consciousness Research and Practice - Lucca, Italien, September 2012

 

* Toward a Science of Consciousness - TSC, The University of Arizona, Tucson USA, April 2012 - och - After Death Conference - ADC, Phoenix, USA, April 2012

 

* Toward a Science of Consciousness - TSC, Stockholms Universitet, Maj 2011