NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Klicka här för boklistan på SVENSKA

Læs mere »

Att Möta Döden med Tillit och Hopp –
Forskning i Medvetandets Gränsland

Peter och Elizabeth Fenwick

Mycket inom nyare forskning tyder på att livet inte slutar med ”döden”. Boken belyser studier som tydligt indikerar att vårt medvetande kan fungera oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Peter Fenwick, neuropsykiater, internationellt välkänd forskare inom neurovetenskap och nära-döden-relaterade tillstånd ger en värdefull guide i möten med döden …

Læs mere »

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin GET

Leif Pettersson

En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m.

Læs mere »

Mystik och Videnskab – En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

Alex Riel

Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om "the meeting between Science and Spirituality" - et møde, der illustreres her.

Læs mere »

Projekt LIV – Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

Per Bruus-Jensen

Naturvidenskabens teorier om, at livet spontant er opstået ud af materien samt at evolutionen er tilfældig – disse teorier befinder sig i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsbegavelsen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et veldisponeret og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende kosmisk bevidsthed.

Læs mere »

En rejse gennem Mayas Slør – Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

Per Bruus-Jensen

Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Rejsen illustrerer også et fascinerende møde mellem "Science and Spirituality". Vi møder en Større Virkelighed - et Nyt Kosmisk Paradigme.

Læs mere »

I Begyndelsen var Tomheden

Per Bruus-Jensen

Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden. Lancerer en helt Ny Virkelighedsforståelse, som bl.a. kompletterer partikel- og astrofysikken. Kaster nyt lys over evolutionen og giver svar på de fundamentale eksistensspørgsmål. Livet og verdensaltet påvises som noget evigt og uendeligt … Et Kosmisk Paradigmeskifte.

Læs mere »

Kosmisk Kemi – Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

Per Bruus-Jensen

Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse! Beskriver de subtile Vakuumenergier, "Grundenergier" som alt er dannet af - fra den mest massive fysiske materie til det mest subtile, der eksisterer, inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser etc.). E=mc² udvikles til X2=mc². Energibegrebet tydeliggøres som noget rent immaterielt. Belyser også menneskets udødelighed og udvikling ...

Læs mere »

SOL och MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

Per Bruus-Jensen

Per Bruus-Jensen skildrer den unikke undervisning, han fik af den store danske intuitionsbegavelse Martinus, og belyser samarbejdet og kontakten i hverdagen. Bogen er en fin introduktion til Martinus Kosmologi og det Kosmiske Paradigme, der bl.a. fremstiller verdensaltet som evigt og uendeligt, og fremhæver, at det vi kalder "døden", blot indebærer, at livet en tid fortsætter i en anden dimension... Indeholder mange unike billeder. Findes også på svensk! »

Læs mere »

Det Kosmiske Gudsbegreb

Per Bruus-Jensen

Formidler i essayform et nyt, sammenhængende syn på gudsbegrebet, som er i overensstemmelse med den viden om verden, vi i dag råder over. "Gud" ses som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet. Åbner for et møde med det guddommelige og evige inden i os kontra hele det uendelige univers … Taler til både naturvidenskaben, religionerne og det enkelte menneske i hverdagen.

Læs mere »

Mennesket og Den Seksuelle Revolution– om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

Per Bruus-Jensen

Mennesket befinder sig netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. Bogen belyser, hvorledes dette går til, samt hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; dvs. vor deltagelse i evolutionsprocessen fra dyr til "færdigt menneske". Vi får en dybere forståelse af seksualiteten og os selv.

Læs mere »

Mennesket og den skjulte GUD

Per Bruus-Jensen

Præsenterer et dybdeborende billede af gudsbegrebet i det Kosmiske Paradigme. Vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får i kort form en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. – inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb og besvarende de store eksistentielle spørgsmål.

Læs mere »

Eksistens og Udødelighed (bind I-II)– om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

Per Bruus-Jensen

En dybtgående præsentation af de erkendelsesteoretiske bidrag i det Kosmiske Verdensbillede. - Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben som eksempel på "the meeting between Science and Spirituality". Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed ...

Læs mere »

»X« – en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (bind 1 af 4)

Per Bruus-Jensen

X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden ... Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 1 af 4.

Læs mere »

»X« – en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (bind 2 af 4)

Per Bruus-Jensen

X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden ... Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 2 af 4.

Läs mer »

»X« – en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (bind 3 af 4)

Per Bruus-Jensen

X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden ... Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 3 af 4.

Læs mere »

»X« – en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket (bind 4 af 4)

Per Bruus-Jensen

X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden ... Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 4 af 4.

Läs mer »

X-Reference

Eskild Kjær-Madsen i samråd med Per Bruus-Jensen

Tilbud! Klik her for gratis at downloade din egen personlige kopi af X-Reference - en komplet, 58-sider indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til alle fire X-bøger. Referencematerialet er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samråd med Per Bruus-Jensen.

Læs mere »

MARTINUS KOSMOLOGI – en kort præsentation

Per Bruus-Jensen

Kort og letlæst introduktion til den store danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus samt hans Kosmiske Verdensbillede. Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben og giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder. Vor eksistens og udødelighed belyses. Verdensaltet påvises som evigt og uendeligt, et levende Kosmos - vi møder en Større Virkelighed ...

Læs mere »

LIVET og det lukkede rum

Per Bruus-Jensen

Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling - inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til både religion og videnskab; vi møder en Større Virkelighed; alt får en dybere mening. Findes også på svensk! »

Læs mere »

Mennesket og Livsmysteriet – Introduktion til et Kosmisk Livssyn

Per Bruus-Jensen

Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed. - Introduktion til et Kosmisk Paradigme. Findes også på svensk! »

Læs mere »

Projekt LIV – om utvecklingen

Per Bruus-Jensen

Naturvidenskabens tro på, at livet er opstået fra den døde materie samt at evolutionen bygger på tilfældigheder, konfronteres med den store intuitionsbegavelse Martinus' analyser af begrebet LIV. Gør rede for en helt Ny Virkelighedsforståelse, hvor evolutionen ses som et målrettet og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en uendelig bevidsthed – Gud. Belyser også vor eksistens og udødelighed.

Læs mere »

Slangens død – et fremtidssyn i tre billeder

Per Bruus-Jensen

Et Nyt Verdensbillede! I vor tid, præget af utallige globale kriser, giver denne bog ægte håb for fremtiden. Beskriver med udgangspunkt i religion og myter hvorledes "det onde" kulminerer, samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt på vejen til et Homokratisk Samfund, kendetegnet ved et maksimum af menneskelighed. En højaktuel og inspirerende fremtidsvision!