NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

FÖREDRAG, KONFERENSER etc.

Vi eftersträvar att successivt informera om föredrag, kurser och seminarier på olika nivåer.

 

NCP X-AIONS  The X-Project

 

Under 2019 kommer vi att återuppta arbetet med omläggningen och utvecklingen av websidan och kommer därför inte att ha några planerade utåtriktade aktiviteter under året, men, vi vill informera om följande: (Uppdatering av denna tidigare websida går tyvärr inte att genomföra.)

 

2019

The Science of Consciousness Conference TSC
The University of Arizona

June 25-28, 2019
Interlaken, Switzerland

http://consciousness.arizona.edu/

***

Science and Nonduality SAND
Conference and Retreat Italy

July 2 - 8, 2019
Titignano Castle, Orvieto Terni, ITALY

http://www.scienceandnonduality.com/

***

Science and Nonduality SAND
Main Conference

October 23-27, 2019
Dolce Hayes Mansion, San José, CA, USA

http://www.scienceandnonduality.com/

***

The Annual Afterlife Conference /
The Afterlife Awareness Conference

Exploring the Science and Spirit of Death and Beyond
June 6-9, 2019
Salt Lake City, Utah, USA

http://afterlifeconference.com/

***