NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

FÖREDRAG, KONFERENSER etc.

Vi eftersträvar att successivt informera om föredrag, kurser och seminarier på olika nivåer.

 

NCP X-AIONS  The X-Project

 

Under 2018 kommer vi att bygga om NCP X-AIONS hemsida och utveckla verksamheten, därav har vi inga planerade utåtriktade aktiviteter under året - men, vi vill informera om följande:

 

2018

The Science of Consciousness Conference TSC
University of Arizona

April 2-7, 2018
Tucson, Arizona, USA

http://consciousness.arizona.edu/

***

Science and Nonduality SAND
Conference Italy

July 3 - 9, 2018
Titignano Castle, Orvieto Terni, ITALY

http://www.scienceandnonduality.com/

***

Science and Nonduality SAND
Main Conference

October 24-28, 2018
Dolce Hayes Mansion, San José, CA, USA

http://www.scienceandnonduality.com/

***

The Annual Afterlife Conference /
The Afterlife Awareness Conference

Exploring the Science and Spirit of Death and Beyond
November 1-4, 2018
Oralando, Florida, USA

http://afterlifeconference.com/

***

Uddannelsen/Utbildning i Noetisk Livsfilsofi

För mer information se utbildningsplan: DETALJPROGRAM och Center for Noetisk Livsfilosofi