NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Slangens død

– et fremtidssyn i tre billeder

 Slangens Död

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 144 Band: Häftad Utgivningsår: 1987 ISBN: 978-87-88652-11-6Språk: Danska

Tipsa en vän


135,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

En Ny Världsbild! I vår tid präglad av otaliga globala kriser, ger denna bok verkligt framtidshopp. Beskriver här med utgångspunkt i religion och myt hur det "onda" kulminerar och att mänskligheten är vid en avgörande vändpunkt. Vi tar nu de första stegen på vägen till ett helt Homokratiskt Samhälle där vi allt mer värnar om sant mänskliga världen. En högaktuell och inspirerande framtidsvision!

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. När vi ser oss omkring i världen idag med krig, miljöförstöring och kriser av sällan skådad omfattning, kan vi med rätta ställa oss frågan om vi står inför ett totalt globalt sammanbrott. Många profetior talar också om ett kommande sammanbrott och exempelvis Mayakalendern pekar på 2012 som en kritisk tid. Den här boken visar i princip på motsatsen; nämligen att vi står inför ett avgörande och positivt genombrott! Ett genombrott som leder till en bättre värld - en ny tid och världsordning. Detta realiseras genom att mänskligheten närmar sig en viss moralisk och intellektuell nivå i sin utveckling, vilket innebär en medvetandehöjning där vi börjar förstå mer av verkligheten som den är - den här boken är en hjälp på denna omvälvande väg. Slangens död illustrerar i tre bilder vår utveckling från egoism till altruism och hur det nya homokratiska (sant mänskliga) samhället byggs upp och hur vi redan nu i vårt dagliga liv i hög grad kan bidra till denna avgörande process ...


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Skildrer i tre anskuelige billeder Martinus' profetiske syn af menneskehedens nærmeste fremtid.

Første billede behandler den aktuelle verdenssituation og dens historiske baggrund samt viser, at mennesket under indtryk af guddommelige kræfter i nær fremtid vil gennemføre et afsluttende opgør med det ondes princip (Bibelens såkaldte 'slange').

Andet og tredie billede tegner et signalement af tiden, der følger efter, og som især vil være kendetegnet ved dannelsen af et lysende 'homokrati' samt menneskets gradvise forvandling til et "Kristus-væsen".

Bogen ALLE bør læse; bogen om menneskets færdigskabelse.


Per Bruus-Jensen
Slangens død
- et framtidssyn i tre billeder

(Ormens död – en framtidssyn i tre bilder)

Förutom att vara upphov till en fascinerande världsbild är Martinus också intressant beträffande sina förutsägelser om jordklotets och människans närmaste framtid.

Dessa förutsägelser är samlade i Slangens död på ett spännande och överskådligt sätt.

Själva texten syftar på det ondas princip, som detta är skildrat i Bibelns skapelseberättelse: ormen som frestade människan till att överträda just det förbud som betydde utstötning från Edens Lustgård, ut i en värld som var rik på nöd, tistlar och törnen, möda, smärta och obehagligheter. Och där döden hörde hemma …

Att människan ännu befinner sig i denna prövningarnas värld, är de flesta redo att skriva under på. – Och hur många vågar tro på, att hon någonsin skall lyckas slippa ifrån och återvinna det förlorade paradiset? Tvärtom tycks det snarare vara globalt självmord och fullständig utplåning som vi har att vänta, och allt fler grips av livsångest och dödsfruktan.

Också Martinus såg allvarligt på framtiden – dock endast den närmaste framtiden, i vilken han förutsåg en avgörande vändpunkt. Mänskligheten har stora prövningar framför sig, men under dessa skall en helt ny världsordning och människokultur födas och gradvis ersätta den nuvarande. Inte nödvändigtvis som ett utslag av mänsklig förtjänst, utan snarare som resultat av en gudomlig vilja, som förbinder sig med själva naturens krafter.

I Slangens död presenteras Martinus framtidssyn i tre avsnitt – bilder – som var för sig behandlar en avgörande fas i den process som leder till färdigskapandet av människan. Enligt Martinus är nämligen människan ännu inte färdigskapad. Det är hon först när hon som ett kompromisslöst visdoms- och kärleksväsen har lyft sig upp över det halvt djuriska och halvt mänskliga tillstånd som kännetecknar henne idag – sfinxens tillstånd.

Det är knappast många som tror på en sådan transformation av människan, och dock hävdar Martinus att den kommer att fullbordas för flertalet inom de kommande 3000 åren. Och ännu viktigare: Han redogör ingående för dess kosmiska förutsättningar. Genom frigörelse av en rad dolda resurser i den enskilda människan kommer helt nya förmågor och egenskaper att behärska henne och på ett naturligt sätt bringa henne i samklang med ett riktigt människorikes lysande samhällsnormer.

Ett tomt påstående? – Döm själv när du har läst Slangens död.