NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Projekt LIV

– Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

 Projekt Liv

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 240Band: Häftad Utgivningsår: 2012-06-01 ISBN: 9788788652420Språk: Danska

Tipsa en vän


245,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Naturvetenskapens teorier om att livet spontant uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till intuitionsbegåvningen och mystikern Martinus analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande.

 

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" - förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Projekt LIV ger en djupdykning i centrala delar av kunskapsteorin i den Kosmiska Världsbilden. Per Bruus-Jensen/PBJ presenterar en ny evolutionslära "den kosmiska evolutionsteorin" som utgör ett ytterst logiskt och mycket tankeväckande alternativ till den materialistiska utvecklingsläran (den s.k. neo-darwinismen). Allt fler börjar ifrågasätta den sistnämnda i takt med att kunskapen om livet och verkligheten ökar. Ett stödjande indicium för den kosmiska verklighetsbilden och dess evolutionsteori är exempelvis upptäckten av hur vårt universum genom miljarder av år har växt fram och utvecklats på ett ytterst välkoordinerat och organiserat sätt där komplext liv fått möjlighet att existera och utvecklas. Det finns - och behövs - omkring 30 naturkonstanter som är oerhört precist anpassade och dessutom i exakt samspel med varandra för att universum ska kunna "uppstå" och skapa grundval för biologiskt LIV ... Och det är i sammanhanget relevant att ställa sig frågan: Varifrån kom dessa så exakta förutsättningar ...? Hos Martinus och PBJ finner vi svaret genom deras redogörelser av ett medvetet, oändligt universum som fungerar via lagbundenhet och eviga principer. Ett levande universum som hela tiden utvecklas mot högre livs- och medvetandeformer. Genom boken möter vi definitivt en större verklighet, underbyggd av fakta och logiska analyser.

 

Kompletterande information:
Projekt LIV
är en fristående bok som i förenklad form innefattar ett utdrag ur främst band 2 i PBJ:s tidigare bok Eksistens og Udødelighed - Om Erkendelseslæren i Martinus Kosmologi (2 band ca 600 sidor). Det ska betonas att Projekt LIV också innehåller mycket ny information och utgör därigenom ett värdefullt komplement till Eksistens og Udødelighed. Det bör också nämnas att det finns en tidigare bok med samma titel (Projekt Liv), den är på svenska och utkom 1991 och är en mycket förenklad version av valda delar ur Exsistens og Udødelighed i Sigbritt Therners och Tage Mattsons bearbetning. Den nya danska Projekt LIV är betydligt mer djupgående och omfattande.


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.