NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Mennesket og den skjulte GUD

 Mennesket og den skjulte GUD

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 256 Band: Häftad Utgivningsår: 2002 ISBN: 978-87-88652-30-7Språk: Danska

Tipsa en vän


275,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Presenterar en fördjupad bild av Gudsbegreppet i det Kosmiska Paradigmet. Vi möter det alltomfattande och i allt närvarande Gudomliga och får en översiktlig redogörelse för den eviga kosmiska världsordningen – illustrerande livet, tillvaron, evolutionen, odödlighet, m.m. – inkl. en rationell redogörelse och utveckling av religionernas gudsbegrepp, besvarande de fundamentala existentiella frågorna.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Mennesket og den skjulte Gud ger en intellektualiserad framställning av religionernas gudsbegrepp och verklighetsbeskrivning, innebärande ett "vetenskapliggörande" som kastar ett helt nytt ljus över religionerna och evolutionen med utgångspunkt i religiös tradition. Via det kosmiska gudsbegreppet lyfts de religiösa föreställningarna från trons och dogmernas värld, till en fri och personlig syn på hela den religiösa sidan av livet. Genom en utvecklande förklaring av världsalltet som en evig treenig funktionsprincip som är närvarande och verkande i allt, tillförs ett helt nytt innehåll till den religiösa symboliken "Fadern, Sonen och den helige Ande". Vi möter ett alltomfattande kosmiskt gigantväsen som genomsyrar allt – Helheten Gud – där vi allautan undantag ingår som eviga aktörer. De fundamentala principer och strukturer som styr och skapar det vi kallar "Livet och Verkligheten" presenteras och förklaras, vilket hjälper oss att förstå verkligheten bättre; tillvarons lagbundenhet, orsak och verkan, konsekvenser och sammanhang, inkl. hur vi påverkar vårt liv och vårt öde, o.s.v. Och vår ökade insikt om verkligheten som den faktiskt ärleder i konsekvens här av naturligt fram till, att vi också utvecklar en ny medvetenhet och ett nytt agerande baserat på en ny värdegrund; en etik och moral grundad på verklig altruism.Ett förvekligande av "den gyllene regeln" och kärleksbudskapet som finns både i Livets och religionernas innersta kärna.


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Alle taler om Gud og har jævnligt Guds navn på læben, men ingen har nogensinde set ham. Eller har de..?

JA - svarer den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus for eget vedkommende og henviser til en stærk og gennemgribende gudsoplevelse som 30 årig, der helt kom til at ændre hans liv.

Blandt andet var han herefter dybt optaget af at redegøre for indholdet af sin gudsoplevelse og har på dette grundlag formuleret et helt nyt verdens- og virkelighedsbillede.

Mennesket og den skjulte GUD skildrer i hovedtrækkene det førstehånds "billede" af Gud, Martinus tegner. Dels på grundlag af hans egne værker og dels med baggrund i forfatterens mange personlige samtaler med Martinus om emnet før hans død i 1981.