NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Människan och Livsmysteriet

– Introduktion till en Kosmisk Livssyn

OBS! Den svenska utgåvan är slut på förlaget, finns endast på danska:

danska! »

 Människan och Livsmysteriet

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 123 Band: Inbunden Utgivningsår: 1985 ISBN: 978-91-52804-42-1Språk: Svenska

Tipsa en vän


125,00

Finns på danska! »

Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en ny verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande - introduktion till ett Kosmiskt Paradigm.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Människan och Livsmysteriet ger en relativt kort och överskådlig introduktion till den kosmiska världsbilden med fokus på själva "livsmysteriet". D.v.s.  vad "liv" egentligen är – något människan funderat över i alla tider och som naturvetenskapen ännu inte lyckats förklara. Här presenteras svaret i form av "livsmysteriets lösning" där livet förklaras som en evig treenig funktionsprincip som säkrar existensen av både en objektiv och en subjektiv form av verklighet, där den objektiva kommer till uttryck som både en fysisk och en parafysik kropp, medan den subjektiva verkligheten visar sig som det vi kallar livsupplevelse och medvetande.  Vi möter en större verklighet, ett levande världsallt där vi alla och allt liv ingår som odödliga delar. Här beskrivs exempelvis jordklotet som ett levande väsen och vi får många fascinerande beskrivningar ur evolutionsperspektiv, bl.a. ang. relationen mellan jordklotets tid och människans tid. Boken illustrerar en spännande resa genom evigheten där varje enskilt liv med tillhörande öde är meningsfullt och där slumpen är en illusion …


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Hvad er liv? - Det spørgsmål har mennesket stillet så længe, det har eksisteret - videnskaben ikke undtaget ...

I Martinus' kosmologi indtager svaret en central plads, og samtidig vises det, hvorfor den ellers så fremgangsrige naturvidenskab ikke har kunnet løse gåden, der i øvrigt skal ses i sammenhæng med hele menneskehedens åndelige fremtidsbestemmelse: i fællesskab at skulle tjene som organisk grundlag for en kosmisk bevidsthed af makrokosmiske dimensioner.

Redegør også for relationen mellem jordklodetid og menneketid, sat i forbindelse med menneskets og livets lange udviklingshistorie.

Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu verkligen i sina grundvalar.