NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Kosmisk Kemi

– Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

 MARTINUS KOSMOLOGI – en kort præsentation

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 208 Band: Häftad Utgivningsår: 2008 ISBN: 978-87-88652-33-8Språk: Danska

Tipsa en vän


235,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Förmedlar en helt Ny Verklighetsförståelse med fokus på de subtila Vakuumenergier eller "Grundenergier" som allt är uppbyggt av - från den massivaste fysiska materia till det mest subtila inkl. vårt medvetandeliv (tankar, känslor etc.). E=mc² utvecklas till X2=mc². Energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt. Belyser också människans odödlighet och utveckling ...

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Hjälper oss förstå tillvaron och verkligheten inkl. oss själva och vårt medvetandeliv, och i förlängningen hur vi kan påverka våra liv, vår nutid och framtid utifrån en medveten praktisering av "kosmisk kemi". Boken och fackområdet "Kosmisk Kemi" belyser tillvarons icke-fysiska, kvalitativa energier – s.k. grundenergier – samt de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, tänka, känna etc., – ja, för hela vårt medvetandeliv. Nämnda parafysiska strukturer – knutna till ett organsikt system – existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och innebär bl.a. att vi överlever "döden", samt har en helt avgörande betydelse för vår utveckling och för hela evolutionsprocessen. Genom att belysa den överordnade "motorn" och drivkraften bakom människans hela mentala aktivitet presenteras därmed en grundläggande förklaringsmodell för den mänskliga psykologin som helhet. Vidare möter boken också den moderna fysiken med dess olösta frågeställningar gällande vad materia och energi egentligen är, genom att tydliggöra energi som något i grunden immateriellt.Fysikens vakuumenergier konstitueras av nämnda grundenergier och vi lär känna deras natur och egenskaper. Vi möter en större verklighet i vår egen och hela tillvarons innersta kärna och struktur … 


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Bagsidetekst
Udtrykket kosmisk kemi er lanceret af den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890–1981).  

Begrebet dækker over et sæt ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for menneskets evne til at opleve, tænke og føle mv. – kort sagt have rådighed over et subjektivt bevidsthedsliv. 

I Martinus' fremstilling er disse energier og processer knyttet til et organiske system, der eksisterer hinsides det fysiske legeme, og som også kan fungere uafhængigt af dette og herved sætte mennesket i stand til at overleve døden.

Med henvisning til det såkaldte ur-begær  peger Martinus på den overordnede motor bag hele menneskets mentale aktivitet og introducerer herved samtidig en grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi som helhed.

Kosmisk kemi er en indføring i dette spændende emne og viser samtidig hen til menneskets udødelighed som et åndsvidenskabeligt faktum…

Lektørudtalelse (08/14) 2 716 727 6 (Y) DBC

Anvendelse/målgruppe/niveau
Martinus-tilhængere vil muligvis anse bogen for et must.

Beskrivelse
Forfatteren har nærmest specialiseret sig i at fortolke og vidreføre Martinus' værker. Martinus (1890-1981) har en trofast læserskare, som er indforstået med hans noget komplicerede kosmologi. Denne bog beskæftiger sig med kosmisk kemi, dvs. læren om grundenergiernes egenskaber og kombinationsmuligheder (allegorisk med kemiens grundstoffer). Altså en slags "parafysik" hvor fri energi eksisterer i form af stråler og bølger. Bogen gennemgår teoriens grundelementer såsom grundenergier, grundlegemer. Den bevæger sig inden for emner som sjæl, skaberen, psykologi, jeg'et og uraltet. Altsammen defineret inden for Martinus' særlige forestillingsverden og definitioner af fx. vilje, begær og jeg'et. Herunder også forfatterens syn på mulige viderebearbejdelser. Bogen er illustreret med små spredte sort-hvide tegninger og diamgrammer. Sprogligt forståelig for målgruppen og med en del eksempler og cases.

Sammeligning
Forfatteren har skrevet mere end en halv snes bøger om Martinus og hans verdensforståelse, hvoraf ingen så indgående beskæftiger sig med denne del af Martinus' teorier.

Konklusion
Grundbog for indforståede i Martinus' tanker og teorier om kosmik kemi.

Erik Nicolaisen Høy