NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

I Begyndelsen var Tomheden

 I Begyndelsen var Tomheden

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 317 Band: Häftad Utgivningsår: 1998 ISBN: 978-87-88652-28-4Språk: Danska

Tipsa en vän


380,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark:klicka här!

Förklarar hur vår fysiska värld är uppbyggd med dess bakomliggande immateriella struktur, samt vår upplevelse av Livet och Verkligheten. En helt Ny Verklighetsförståelse som bl.a. kompletterar partikel- och astrofysiken, kastar nytt ljus över evolutionen och ger svar på de fundamentala existentiella frågorna. Livet och hela världsalltet påvisas som något evigt och oändligt … Ett Kosmiskt Paradigmskifte. 

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Utgör en relativt djupgående introduktion till det kosmiska paradigmet med fokus på det i allt bakomliggande och närvarande immateriella och de strukturer som bygger upp det vi kallar "livet och verkligheten". Hjälper oss därmed att förstå verkligheten som den de facto är, och kompletterar dagens naturvetenskap. Inom den senare kan man exempelvis inte förklara vad medvetande och livsupplevelse är, och inte heller vad materia och energi egentligen är. När vi utifrån fysiken går in i materien; "ner" i mikrokosmos i elementarpartiklarnas värld, finner vi att de s.k. partiklarna utgör en försvinnande liten del och att ett till synes "tomrum" i stället breder ut sig. Detta "tomrum" utgör hela 99,999….9% – det finns i allt och överallt, men man vet inte vad det är. Fysikerna benämner det "nollpunktsfältet" (kvantvakuum-fältet) och har kommit fram till att det faktiskt inte är tomt, utan tvärtom innehåller otroligt subtil och enormt stark energi – och denna är en gåta. I den här boken möter vi dessa energier och de strukturer och principer som de facto bygger upp och skapar allt inklusive vår livsupplevelse. Belyser också vår utveckling och hur vi överlever döden – vi möter en större verklighet


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Enestående syntese om virkelighedens samlede opbygning og indretning samt vor interesse i at have indblik heri.

Afslører på spændende vis verden som en vældig, kosmisk illusion - Mayas slør - og redegør samtidig for både princippet og motivet bag denne illusions fantastiske tilblivelse.

Bogen er et resultat af flere tusinde timers samtale med Martinus samt mere end 30 års fordybelse i emnet.

Blev ved udgivelsen af en kommentator omtalt som "Big Bang nr. 2"...