NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin GET

 Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt

Författare: Pettersson, LeifUtgiven av: NCP - New Cosmic ParadigmSidantal: 139Band: FlexbandUtgivning: 2012-04-23ISBN: 978-91-979879-0-5Språk: SvenskaLäsprov: [PDF - Teorin Om allt]Omslag: [JPG - Se bokomslag]

Tipsa en vän


239,00

 

Finns även på engelska! »

En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för "Teorin om Allt" och ger svar på många av fysikens olösta gåtor - möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, "Grundenergierna" i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m.

Leif Pettersson har lyckats presentera det komplexa och häpnadsväckande materialet lättillgängligt och överskådligt. Ämnet är högaktuellt och av stort allmänintresse - möter forskningen i CERN samt matchar också inslag inom vetenskap och populärvetenskap i media. GrundEnergiTeorin ställer oss inför en helt ny verklighetsuppfattning. Boken är rikt illustrerad med färgbilder.

Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka kärnkraften respektive svaga kärnkraften, till "Teorin om Allt", men hittills utan framgång. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material med teorier baserade på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, "GrundEnergiTeorin - GET" som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss "Teorin om Allt"! Dessutom framläggs hypoteser som kan förklara de bakomliggande mekanismerna för Einsteins allmänna och speciella relativitetsteorier, kvantfysiken med dess hypotetiska gravitoner, Higgspartiklar m.m., samt för den gåtfulla mörka materien och den mörka energin. Boken ger en logisk och sammanhängande lösning på många av fysikens olösta gåtor, inklusive mycket av det man arbetar med i mänsklighetens hittills största forskningsprojekt, partikelacceleratorn i CERN. Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" (NCP) - förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. För mer information se www.newcosmicparadigm.org

 

KIRKUS REVIEW klicka här!

 

--- INTERNATIONAL PRESS RELEASE, USA 10 juni 2012 ---

New Book Explores Fundamental Concepts in Physics
Leif Pettersson theorizes in "Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything"

Skoevde, Sweden (PRWEB) June 10, 2012
Conventional wisdom in physics constantly evolves with advancements, particularly with the discoveries about particles and atoms coming from the research done at the CERN - the European Organization for Nuclear Research - particle accelerator. Offering his own contributions to advance thinking in physics, Leif Pettersson delivers his new book "Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything: The Fundamental Energy Theory (FET)" (published by NCP and Balboa Press).
With this new study, Pettersson explores what he sees as the unsolved mysteries of physics, offering his ideas on qualitative vacuum energies - what he describes as "the fundamental energies in the zero-point field underlying and constituting the entire physical world" - as well as the concepts of dark matter, dark energy, particles, mass, Higgs field, gravity and space-time among others.
"Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything" is the product of Pettersson's driven and determined curiosity, a trait he feels he has in common with thinkers throughout history. "Mankind has always been searching for new knowledge to understand reality," he says. "The world's biggest research project so far, the particle accelerator in CERN, is a very illustrative expression for this."
Ultimately, Pettersson believes his book contributes revolutionary ideas and contributions to science and history. "The Fundamental Energy Theory in fact, meets all the criteria for what physicists term 'the theory of everything,'" he says. "It also explains gravity, mass, dark matter, dark energy and a lot more... there are no other theories that can explain all this. FET presents a completely novel concept. It is a paradigm shift."
About the Author:
Leif Pettersson, engineer in biochemistry, has profound interests in science - especially physics - and philosophy, focusing on the big questions of life, such as humanity's origins, its purpose and its future. Pettersson is particularly intrigued by the possible revelations hidden in the connections between modern physics and certain branches of philosophy, an intellectual pursuit that he explores in his writing.