NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Eksistens og Udødelighed (band I-II)

– om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

 Eksistens og Udødelighed

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 590 OBS! Band I och II Band: Häftad Utgivningsår: 1982 ISBN: 978-87-41811-44-4Språk: Danska

Tipsa en vän


395,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

En djupgående och koncentrerad presentation av kunskapsteorin i den Kosmiska Världsbilden - en helt Ny Verklighetsförståelse med ett evigt, oändligt och levande världsallt, där evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Kompletterar och möter naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Belyser vår egen och allt levandes Existens och Odödlighet

Boken i två band (totalt 590 sidor) ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Verket ger en systematisk, djupgående och detaljrik beskrivning av "Livet och Verkligheten" – en kunskapsteoretisk presentation av fundamenten i det Kosmiska Paradigmet – beskrivande Tillvaron, Livet, Döden, Existensen, Evolutionen – teorin om "Allting och Alltings samband". Bygger broar till naturvetenskapen och ger svar på dess olösta frågor, exempelvis genom att förklara vad livsupplevelse, medvetande, energi och materia är. Vi möter de eviga principer, strukturer och energier som ligger till grund för hela tillvaron och all existens. Belyser hur vi och allt levande överlever det vi kallar "döden" och hur vi utvecklas genom evigheten med en ständigt varierande livsupplevelse – Livet som ett medvetet, ändamålsenligt och utvecklande evighetsprojekt. Vi möter en större verklighet och får konsistenta, utförliga och logiska svar på de existentiella frågorna; Varifrån kommer vi, Varför är vi här och Vart är vi på väg?


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


En fascinerende syntese af hele dén sublime ontologi eller erkendelseslære, der findes indbygget i Martinus' kosmologi, og som afgørende bryder med den naturvidenskabelige ved at hævde eksistensen af et subjekt- eller Jeg-princip i naturen side om side med det, der optræder i mennesket.

Naturen og mennesket vises som to sider af samme sag, og det forudses, at naturvidenskaben en dag vil anskue naturens fænomener og processer som livsytringer, der alle uden undtagelse viser tilbage til en bevidsthed af makrokosmisk format, og som det bliver en kommende åndsvidenskabs opgave at tyde og tolke.