NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Det Kosmiske Gudsbegreb

 Det Kosmiske Gudsbegrepp

Författare: Bruus-Jensen, PerUtgiven av: Nordisk Impuls Sidantal: 132 Band: Häftad Utgivningsår: 2007 ISBN: 978-87-88652-32-1Språk: Danska

Tipsa en vän


135,00

För dig som vill köpa böckerna och få dem levererade i Danmark: klicka här!

Förmedlar i essäform en ny och sammanhängande syn på Gudsbegreppet som är överensstämmande med det vetande om världen som vi besitter idag. "Gud" i form av ett alltomfattande kosmiskt väsen som genomsyrar hela världsalltet. Ett möte med det gudomliga och eviga inom oss och i hela det oändliga universum ... Talar till både naturvetenskapen, religionerna och den enskilda människan i vardagen.   

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Sammanfattar kortfattat de centrala aspekterna av Gudsbegreppet i det Kosmiska Paradigmet. Vi möter ett alltomfattande medvetande som styr livet och evolutionen; en i allt närvarande, skapande och upplevande Gud, en oändlig helhet som vi alla är odödliga delar av. I korta fristående texter ges tankeväckande argument som möter den vetenskapliga ateismen, bl.a. utifrån reflektioner omkring "hjärnbegreppet". Här konfronteras kritiskt en del av de neuroteologiska strömningar som talar till fördel för den materialistiska livssynen, och som vilar på föreställningen om att hela vår livsupplevelse och vårt medvetande endast skulle vara produkter av processer i vår hjärna. D.v.s. en verklighetssyn som sätter likhetstecken mellan Gud och elektriska impulser i hjärnan …  I Det Kosmiska Gudsbegreppet påvisas tvärtom att både Gud och vår livsupplevelse existerar oberoende av vår fysiska hjärna, och förutsättningarna härför – inkl. de grundläggande strukturerna för detta – presenteras kortfattat. Vidare ges en intellektualiserad framställning och utredning av religionernas gudsbegrepp. Många obesvarade frågor får sin förklaring inkl. det s.k. teodicé-problemet (rättfärdiggörandet av Gud som skapare av världen med all dess ofullkomlighet).  Våra liv får en djupare mening och vi möter en större verklighet ...


Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsbegåvningen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se newcosmicparadigm.


Innehållsförteckning
Indhold: Martinus' syn på begrebet Gud i forenklet fremstilling ; Om gudsbegrebet i kosmisk belysning ; Om virkelighedens virtuelle grundvold og dens transformation til den manifeste verden ; Guddommen og det tredobbelte tre-enighedsprincip ; Gud på anklagebænken ; Har livet en mening...? ; Refleksioner over hjernebegrebet - hvor sidder sjælen i hjernen...? ; Om hjernen og det tre-enige princip ; Skønheden og objektivitetspostulatet ; Vi må elske hinanden - eller dø!

Lektørudtalelse (07/50) 2 698 947 7 (H) DBC

Anvendelse/målgruppe/niveau
Boger er rettet mod alle, der ønsker en sammenhængende gudsopfattelse, der er i overensstemmelse med den viden om verden, vi besidder i dag. Selv om brugerne primært vil være læsere med interesse for Martinus' kosmologi, hvilken er bogens udgangspunkt. Interessant i forbindelse med udstillinger/temaer/diskussionstemaer om der findes en Gud eller ej.

Beskrivelse
Forfatteren har været Martinus' højre hånd og formidler både før og efter dennes død og har skrevet en lang række værker, alle med udgangspunkt i Martinus' kosmologi. Bogen ligger inden for det filosofisk/esoterisk/religiøse område. Den består af en række artikler, hvor forfatteren arumenterer for, at der findes et højeste væsen med kraft til at skabe/opretholde/udvikle Universet, herunder vores planet og dens beboere. Herunder går han direkte imod den officielle ateistiske videnskabelige ideologi. Bogen slutter med en beskrivelse af menneskets mulige fremtid med udgangspunkt i Martinus' kosmologi. Indhold, forord, illustrationer med tilhørende forklaringer, kilder (dansk, engelsk), efterskrift, om forf.

Sammeligning
Sammenlignet med Martinus' og forfatterens øvrige værker står bogen her alene ved sin fokusering på sit emne: Eksisterer Gud? Samt den tankevækkende argumentation mod den videnskabelige ateisme.

Konklusion
Med sine tankevækkende argumenter vil bogen være god som debatbog i den standende diskussion mellem ateisterne og deres modparter.

Martin Hjelmborg