NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP X-AIONS

SOL & MÅNE

– Glimt fra 10 år i lære hos en stor, moderne mystiker og intuitionsbegavelse ...

 

OBS! Den danska utgåvan är slut hos NCP X-AIONS och vi hänvisar till "Martinushop DK": klik her!

 

Findes på svensk! »

 

 Testbild

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 108 Indbinding: Indbunden Udgivelsesår: 2001 ISBN: 978-87-88652-29-1Sprog: Dansk

Tips en ven

 


285,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Findes på svensk! »

Per Bruus-Jensen skildrer den unikke undervisning, han fik af den store danske intuitionsbegavelse Martinus, og belyser samarbejdet og kontakten i hverdagen. Bogen er en fin introduktion til Martinus Kosmologi og det Kosmiske Paradigme, der bl.a. fremstiller verdensaltet som levende og uendeligt, og fremhæver, at det vi kalder "døden", blot indebærer, at livet en tid fortsætter i en anden dimension ... Indeholder mange unike billeder.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Ved gengivelsen af fire fascinerende samtaler om fænomenet "kosmisk bevidsthed" får man her glimtvise indtryk af undervisningsformen hos Martinus. Bogen kaster i samme forbindelse lys over den daglige kontakt mellem Martinus og forfatteren under forløbet af undervisningsårene 1957-1968. Endvidere giver den en bred og interessant skildring af Martinus som menneske, mystiker, lærer og personlighed og rummer yderligere en serie fine fotografier af Martinus som ledsagelse til teksten. Bogen er på mange måder unik; ikke mindst ved for første gang på tryk at præsentere indholdet i en interessant "Skitsebog" fra tidsrummet 1924-1929. Man kan dér følge Martinus' første forsøg på at omsætte sine kosmiske visioner og intuitive erkendelser til symboler. Den omtalte skitsebog rummer 10 sådanne symboler, hvoraf halvdelen er forsynet med meget interessante, håndskrevne forklaringer af Martinus selv. Oven i dette formidler Sol & Måne ikke mindst et indtryk af dybden i samarbejdet mellem Martinus og forfatteren og repræsenterer i det hele taget en fin og inspirerende introduktion til det forfatterskab, der efterfølgende blev resultatet af undervisningsårene hos Martinus.


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


I sommeren 1957 kom den da 25-årige Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) i kontakt med Martinus, hvilket blev starten på et 20-årigt nært venskab og samabejde imellem dem. De første 10 år var samarbejdet på Martinus' eget initiativ præget af intensiv undervisning, der formede sig som spørgsmål og svar mellem elev og lærer. Disse samtaler kunne ofte være anstrengende for begge parter: Martinus, med hans tilgang til sin intuitive og for ham selvindlysende kundskab, havde nu og da svært ved at forstå, at noget kunne være uklart. Og ikke mindst derfor kunne det tilsvarende være svært for PBJ med hans behov for præcision og systematik at redegøre for, hvori det uklare bestod på en sådan måde, at Martinus forstod problemet. Men når det så lykkedes, kom svaret og løsningen næsten også altid omgående, og med baggrund i dette blev det efterfølgende PBJ's hovedopgave at præcisere, systematisere og konkretisere den intuitive viden, som Martinus formidlede, samt senere yderligere at udvikle og skabe koblinger mellem kosmologien og naturvidenskaben; "Spirituality – Science".

Martinus udtrykker bl.a. følgende vedrørende PBJ og hans arbejde:

Han spiller en meget stor rolle i min missions og vor fælles store sags fremtid. Han er den, som absolut rækker højest op, når det drejer sig om at forstå mine komiske analyser. Han har kunnet følge mig i alle de analyser, jeg til dato har skabt, og ligeledes er han begyndt selv få intuitive oplevelser.

Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke så god til.

(Se videre: "Arkiv & Dokumentation".)

Undervisningen og samtalerne med Martinus berørte nu og da emner og områder, som Martinus ikke selv havde behandlet i sine bøger, men som for størstedelens vedkommende nu genfindes i PBJ's litteratur. Efter årene hos Martinus har PBJ udfra en bred tværvidenskabelig orientering brugt hele sit liv på over en bred front at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og naturvidenskaben. Og resultatet er bemærkelsesværdigt. Udfra Martinus' verdensbillede præsenterer han i sit forfatterskab en virkelighedsbeskrivelse, der leder til et paradigmeskifte; mere præcist et skifte fra et materialistisk verdensbillede behersket af tilfældigheder til et virkelighedsbillede, iflg. hvilket verdensaltet er uendeligt og levende, og hvor livet styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed, der bl.a. kommer til udtryk gennem den form for skabelse, vi kalder evolution. Verdensaltet fremstilles som noget evigt, uendeligt af dybest set immateriel natur, helt i overensstemmelse med mange af de forskningsresultater, som ikke mindst partikelfysikken og astrofysikken i vor tid i stadigt større omfang tegner sig for.

Jan Tarbensen
Anmeldelse af

Per Bruus-Jensen: Sol & Måne

Denne erindringsbog handler om forfatterens "læretid" hos Martinus fra 1957-1970. Ud fra breve, notater og fotos søger PBJ at tegne et "objektivt" billede af Martinus som menneske, mystiker, lærer og personlighed.

Per Bruus-Jensen har indtaget en enestående rolle i Martinus-sagens udvikling, idet han gennem sine dybe samtaler med Martinus har pumpet ham for en lang række detaljerede oplysninger, som gennem hans omfattende forfatterskab er kommet os alle sammen til glæde.
PBJ har jo en anden skrivestil end Martinus, og det er selvfølgelig forskelligt, hvilken man bedst kan lide. Allerede nu har PBJs livsværk stor betydning for mange mennesker, og det kommer til at udgøre et både vigtigt og vægtigt bidrag, når der kommer liv i åndsvidenskaben eller når filosofien og videnskaben engang begynder at interessere sig for disse emner.

Bogen skildrer forfatterens udvikling fra Martinus-hader til Martinus-forkæmper. Den beretter levende om mødet med Martinus og de efterfølgende samtaler. PBJ refererer fire samtaler med Martinus, så læseren får et indtryk af, hvordan de formede sig. Disse samtaler handler om kosmisk bevidsthed og Gud.

I bogens tredje afsnit, der handler om Martinus i hverdagen, berettes om forskellen på Martinus og Thomsen (Martinus hed jo som bekendt Martinus Thomsen, men han blev sjældent kaldt andet end Martinus): Martinus (verdensgenløseren) mente selv, at han havde en primitiv abekrop (Thomsen). Der fortælles her også om det store forberedelsesarbejde og den planlægning, der går forud for en verdensgenløsning.

Dette afsnit slutter med nogle anekdoter, som dog tidligere er fortalt andetsteds. Disse anekdoter giver et billede at Martinus som menneske og personlighed.

Bogen supplerer på udmærket vis det billede af Martinus som person, der tegnes i bøgerne "Martinus erindringer" og "Martinus som vi husker ham".

Til sidst er der et tillæg, som gør hele bogen et køb værd. Martinus havde en skitsebog med de første udkast til nogle symboler, og denne forærede han PBJ. Der er ti skitser i alt, som dog allesammen på nær det første er erklæret ugyldigt af Martinus. Symbolerne kan ikke bruges til noget, men det er meget sjovt at se, hvordan Martinus "famlede sig frem i starten", og hvordan symbolerne har gennemgået en udviklingsproces - lige som alt andet i universet.

Bogen er også rigt illustreret med fotos fra samværet med Martinus. Dens format er 21 x 23 cm og teksten er sat op i to spalter, så prisen på 200,- er ikke for høj for en bog på 108 sider med farveillustrationer.

Bogens indhold:

Forord
Første afsnit

 • Om en udvikling fra Martinus-hader til Martinus-forkæmper
 • Hvordan det hele begyndte
 • Hvordan det videre gik - om mit første besøg i Martinus' magiske stue
 • Om dagene der fulgte

Andet afsnit

 • Hvordan det foregik
  - fire samtaler med Martinus om kosmisk bevidsthed
 • Indledning
  Martinus og virkelighedsbegrebet
 • Første samtale
  - om vor kosmiske farveblindhed
 • Anden samtale
  - om guddommen og den kosmiske farvepalet
 • Tredie samtale
  - om det guddommelige Noget og det kosmiske farvesyn
 • Fjerde samtale
  Martinus og skitsebogen fra 1924-29

Tredie afsnit

 • Martinus i hverdagen
 • Første del
  - om Martinus kontra Thomsen
 • Anden del
  - træk af Martinus som menneske og personlighed

Fjerde afsnit

 • Hvorledes det sluttede
 • Et kredsløb fuldbyrdes

Efterskrift

 • - om mennesket og virkeligheden set i bakspejlet samt portræt af en åndelig materialist

Tillæg

 • Martinus' skitsebog fra 1924-29