NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Slangens død

– et fremtidssyn i tre billeder

 Slangens død

Forfatter: Bruus-Jensen, Per Udgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 144 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 1987 ISBN: 978-87-88652-11-6 Sprog: Dansk

Tips en ven!


135,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Et Nyt Verdensbillede! I vor tid, præget af utallige globale kriser, giver denne bog ægte håb for fremtiden. Beskriver med udgangspunkt i religion og myter hvorledes "det onde" kulminerer, samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt på vejen til et Homokratisk Samfund, kendetegnet ved et maksimum af menneskelighed. En højaktuel og inspirerende fremtidsvision!

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Når vi ser os omkring i verden i dag med dens præg af krig, miljøødelæggelser og kriser af sjældent oplevet omfang, kan vi med rette stille os spørgsmålet, om vi mon står over for et totalt, globalt sammenbrud …? Også mange profetier taler om et kommende sammenbrud, og eksempelvis peger Mayakalenderen på året 2012 som et kritisk tidspunkt. – Som alternativ til dette taler denne bog for det stik modsatte, nemlig at vi står overfor et afgørende, positivt gennembrud, der leder til en bedre verden – en ny tid og verdensorden. Dette virkeliggøres ved, at menneskeheden udviklingsmæssigt nærmer sig et vist moralsk og intellektuelt niveau. Et niveau, der indebærer et bevidsthedsløft i den forstand, at vi på forpligtende måde begynder at forstå mere af virkeligheden, som den faktisk ér. Denne bog er en hjælp til forståelse af de kommende begivenheder. "Slangens død" beskriver i tre billeder vor udvikling fra egoisme til altruisme og introducerer samtidig, hvorledes et nyt homokratisk (læs: sandt menneskeligt) samfund gradvis bygges op, samt hvordan vi allerede nu i vort daglige liv i høj grad kan bidrage til virkeliggørelsen af dette skelsættende projekt …


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


Skildrer i tre anskuelige billeder Martinus' profetiske syn af menneskehedens nærmeste fremtid.

Første billede behandler den aktuelle verdenssituation og dens historiske baggrund samt viser, at mennesket under indtryk af guddommelige kræfter i nær fremtid vil gennemføre et afsluttende opgør med det ondes princip (Bibelens såkaldte 'slange').

Andet og tredie billede tegner et signalement af tiden, der følger efter, og som især vil være kendetegnet ved dannelsen af et lysende 'homokrati' samt menneskets gradvise forvandling til et ”Kristus-væsen”.

Bogen ALLE bør læse; bogen om menneskets færdigskabelse.


Per Bruus-Jensen
Slangens død
- et framtidssyn i tre billeder
(Ormens död – en framtidssyn i tre bilder)

Förutom att vara upphov till en fascinerande världsbild är Martinus också intressant beträffande sina förutsägelser om jordklotets och människans närmaste framtid.

Dessa förutsägelser är samlade i Slangens död på ett spännande och överskådligt sätt.

Själva texten syftar på det ondas princip, som detta är skildrat i Bibelns skapelseberättelse: ormen som frestade människan till att överträda just det förbud som betydde utstötning från Edens Lustgård, ut i en värld som var rik på nöd, tistlar och törnen, möda, smärta och obehagligheter. Och där döden hörde hemma …

Att människan ännu befinner sig i denna prövningarnas värld, är de flesta redo att skriva under på. – Och hur många vågar tro på, att hon någonsin skall lyckas slippa ifrån och återvinna det förlorade paradiset? Tvärtom tycks det snarare vara globalt självmord och fullständig utplåning som vi har att vänta, och allt fler grips av livsångest och dödsfruktan.

Också Martinus såg allvarligt på framtiden – dock endast den närmaste framtiden, i vilken han förutsåg en avgörande vändpunkt. Mänskligheten har stora prövningar framför sig, men under dessa skall en helt ny världsordning och människokultur födas och gradvis ersätta den nuvarande. Inte nödvändigtvis som ett utslag av mänsklig förtjänst, utan snarare som resultat av en gudomlig vilja, som förbinder sig med själva naturens krafter.

I Slangens död presenteras Martinus framtidssyn i tre avsnitt – bilder – som var för sig behandlar en avgörande fas i den process som leder till färdigskapandet av människan. Enligt Martinus är nämligen människan ännu inte färdigskapad. Det är hon först när hon som ett kompromisslöst visdoms- och kärleksväsen har lyft sig upp över det halvt djuriska och halvt mänskliga tillstånd som kännetecknar henne idag – sfinxens tillstånd.

Det är knappast många som tror på en sådan transformation av människan, och dock hävdar Martinus att den kommer att fullbordas för flertalet inom de kommande 3000 åren. Och ännu viktigare: Han redogör ingående för dess kosmiska förutsättningar. Genom frigörelse av en rad dolda resurser i den enskilda människan kommer helt nya förmågor och egenskaper att behärska henne och på ett naturligt sätt bringa henne i samklang med ett riktigt människorikes lysande samhällsnormer.

Ett tomt påstående? – Döm själv när du har läst Slangens död.