NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Projekt LIV

– om utvecklingen

 Projekt Liv

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 148 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 1991 ISBN: 978-87-88652-21-5Sprog: Svenska

Tips en ven!


165,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Naturvidenskabens tro på, at livet er opstået fra den døde materie samt at evolutionen bygger på tilfældigheder, konfronteres med den store intuitionsbegavelse Martinus' analyser af begrebet LIV. Gør rede for en helt Ny Virkelighedsforståelse, hvor evolutionen ses som et målrettet og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en uendelig bevidsthed – Gud. Belyser også vor eksistens og udødelighed.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" og formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Projekt Liv udgør et kort og meget forenklet sammendrag af Per Bruus-Jensens værk Eksistens og Udødelighed, del 2. OBS! en nyere meget mere dybdegående version af Projekt LIV, udkom i 2012 på dansk, se boglisten!

Indledningsvis gives en kortfattet og letlæst introduktion af rent orienterende karakter til Martinus' verdensbillede. Her belyses mange af livets og tilværelsens fundamentale principper, inkl. vor egen personlige eksistens og udødelighed. Vi følger bl.a. hvad der hænder efter det, vi kalder "døden"; hvordan vi lever videre i en parafysiskverden og senere via reinkarnation vender tilbage til den fysiske tilværelseszone,  medbringende vore erhvervede færdigheder fra liv til liv. Evolutionen skildres som et spiralformet evighedsprojekt, hvor vi konstant udvikles til højere livsformer. Her gives mange fascinerende koblinger til både religion, mytologi og videnskab. Det kosmiske gudsbegreb forklares indgående; Gud beskrives som et altomfattende væsen – en uendelig helhed, som vi alle er dele af. Vi får indblik i den evige evolutionsproces samt de forskellige, eksisterende tilværelsesplaner.


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm..