NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Mystik & Videnskab

– En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

 Testbild

Forfatter: Riel, AlexUdgivet af: Forlag 1.dk Sideantal: 305 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 2009 ISBN: 978-87-70560-73-3Sprog: Dansk

Tips en ven!


295,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om "the meeting between Science and Spirituality" - et møde, der illustreres her.

Stadig flere videnskabelige opdagelser vedr. verdens og bevidsthedens natur viser slående lighed med den virkelighedsforståelse, som de såkaldte mystikere til alle tider har gjort gældende, og som nævnt, begynder stadig flere forskere at tale om "the meeting between Science and Spirituality".Det verdensbillede, naturvidenskaben for tiden lægger frem, er langt fra fuldstændigt. Man kan fx ikke forklare, hvad bevidsthed og livsoplevelse er. Og inden for partikelfysikken står man ligeledes ved en grænse for erkendelse, idet man konstaterer, at man faktisk ikke ved, hvad materie og energi dybest set er for noget. På den anden side: inden for videnskaben nærmer man sig samtidig den virkelighedsforståelse, som mange mystikere og intuitionsbegavelser gennem tiderne har formidlet (Mystiker: af det græske "mystés"; dvs en, der har sin viden inde fra sig selv – fra sit eget indre; fra sin bevidsthed, helt uafhængigt af skoling mv.). Mystikere har eksisteret til alle tider og i alle kulturer. Mange af dem hævder i stor enighed, at universet – ja, hele verdensaltet – er en levende organisme, og at der knytter sig en mening til livet i form af en evigt igangværende udvikling, der er styret af en altomfattende bevidsthed. Og videre: at vi alle er udødelige dele af en uendelig helhed. Bogen giver mange tankevækkende eksempler på møder mellem mystik og videnskab. Eksempler, der peger mod en større virkelighed, og som inkluderer en meningsfuld tilværelse, eksistens og evolution for os alle.

I bogen præsenteres en buket af emneområder, og vi møder mange af vore største naturforskere, filosoffer og mystikere gennem tiderne; bl.a. den enestående, helt aktuelle danske intuitionsbegavelse og mystiker Martinus, som gennem sin Kosmologi formidler et helt nyt virkelighedskoncept. Og netop Martinus betoner med stor vægt, at naturvidenskaben før eller senere vil mødes og forenes med den intuitive erkendelsesmetode, der danner grundlag for åndsvidenskaben, og herved i sit samspil med denne få karakter af en altomfattende kosmisk videnskab. Noget, som Alex Riels materiale også i høj grad peger på. Bl.a. ved at omtale forskellige epokegørende opdagelser inden for naturvidenskaben og samtidig vise, hvorledes disse opdagelser direkte byder sig til som broer mellem naturvidenskab og åndsvidenskab.

Alt tyder på, at vi nærmer os et kosmisk paradigmeskifte, der indebærer en ny og langt dybere virkelighedsforståelse, end vi hidtil har kendt til. Bogen giver en bred indføring i en række områder inden for bl.a. fysik, evolution, bevidsthed, psykologi, parapsykologi – sidstnævnte med spændende detailbelysning af eksempelvis reinkarnation, nær-døden-oplevelser, udødelighedserkendelse, bevidsthedsforskning, forskellige bevidsthedstilstande, sjæl-krop-problematikken, neuroteologi, 'materiens illusion' og det såkaldte tomrum, det dynamiske kvantevakuum, begreberne materielt/immaterielt samt henholdsvis det ukendte univers kontra det levende og selvorganiserende univers, for ikke at tale om den spiralprægede evolution ...


Alex Riel (f. 1962-). Cand.mag. i filosofi og uddannet psykologilærer fra Københavns Universitet. Forfatter til bogen: Praktisk Livsfilosofi (2009)


Bogen vi har ventet på i mindst 25 år ...

Med stor faglig indsigt samt mange interessante eksempler viser forfatteren, hvorledes naturviden-skabernes og de såkaldte mystikeres erkendelsesmåder og -resultater er i færd med at nærme sig hinanden. Ja, ikke blot det, men direkte og gensidigt begynder at befrugte hinanden og på dette grundlag i fællesskab baner vej for en ny, langt dybere og mere meningsfuld virkelighedsforståelse, end vi hidtil har kendt til. En virkelighedsforståelse, der i betydelig grad overgår den hidtil forfægtede materialisme og i stedet for denne præsenterer et verdensbillede, der har plads til det subjektive, det åndelige, det guddommelige og det meningsfulde på lige fod med det objektive, det materielle, det lovbundne og det tekniske i tilværelsen. Bogen har meget at byde på til dem, der venter på et verdensbillede, som på et videnskabeligt grundlag tilfredsstiller både følelse og intellekt og i samme forbindelse tilgodeser de flestes behov for en grundfæstet mening med livet, tilværelsen og skæbnen som sådan …

Per Bruus-Jensen


En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

I bogen argumenteres der for, at nye resultater fra naturvidenskaberne og bevidsthedsforskningen peger i retning af mystikernes verdensbilleder.

Mystikerne hævder at have erfaret livets store spørgsmål via deres eget indre bevidsthedsliv. Mystikerne har eksisteret til alle tider og i alle kulturer. De hævder, at verden er en levende organisme, og at der er en mening med livet.

De nye videnskabelige opdagelser om verden og bevidsthedens natur er overraskende og mystiske, medmindre man ser dem gennem mystikernes verdensbilleder.

Denne bog peger på broen mellem mystik og videnskab. Via nye opdagelser, der fører til nye spørgsmål, guides læseren gennem videnskabernes nye epokegørende opdagelser. Der gives fortolkningsmetoder til at forholde sig til dette omfattende område.

Mystikernes og videnskabernes verdensbilleder kunne med tiden danne grundlag for et nyt globalt verdensbillede, baseret på både naturvidenskab og åndsvidenskab.