NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Mennesket og den skjulte GUD

 Mennesket og den skjulte GUD

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 256 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 2002 ISBN: 978-87-88652-30-7Sprog: Dansk

Tips en ven!


275,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Præsenterer et dybdeborende billede af gudsbegrebet i det Kosmiske Paradigme. Vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får i kort form en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. – inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb og besvarende de store eksistentielle spørgsmål.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Mennesket og den skjulte Gud giver en intellektualiseret fremstilling af religionernes gudsbegreb og virkelighedsbeskrivelse, indebærende en "videnskabeliggørelse", der – med udgangspunkt i religiøs tradition – kaster et helt nyt lys over religionerne og deres funktion i evolutionsprocessen. Via det kosmisk gudsbegreb løftes de religiøse forestillinger op fra troens og dogmernes verden til et frit og personligt syn på hele den religiøse side af livet. Gennem en udviklende forklaring af verdensaltet som et evigt treenigtfunktionsprincip, der er nærværende og virkende i alt, tilføres der et helt nyt indhold til den religiøse symbolik: "Faderen, Sønnen og den hellige Ånd". Vi møder et altomfattende, kosmisk gigantvæsen, der gennemsyrer alt – Helhedens Gud  – hvor vi alle uden undtagelse indgår som evige aktører. De fundamentale principper og strukturer, som styrer og skaber det, vi kaldet "Livet og Virkeligheden", præsenteres og forklares og hjælper os derved til at forstå virkeligheden bedre; det vil bl.a. sige tilværelsens lovbundethed, årsag og virkning, konsekvenser og sammenhæng – inkl. hvordan vi påvirker vort liv og vor skæbne osv. Og vor øgede forståelse af virkeligheden, som den faktisk er, leder i konsekvens af dette naturligt frem til, at vi også udvikler en ny bevidsthed og væremåde, baseret på et helt nyt værdikoncept – på en ny etik og moral, der har afsæt i virkelig altruisme. Og der bliver derved omsider tale om en virkeliggørelse af det kærlighedsbudskab, som findes i både livets og religionernes inderste kerne.


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


Alle taler om Gud og har jævnligt Guds navn på læben, men ingen har nogensinde set ham. Eller har de..?

JA - svarer den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus for eget vedkommende og henviser til en stærk og gennemgribende gudsoplevelse som 30 årig, der helt kom til at ændre hans liv.

Blandt andet var han herefter dybt optaget af at redegøre for indholdet af sin gudsoplevelse og har på dette grundlag formuleret et helt nyt verdens- og virkelighedsbillede.

Mennesket og den skjulte GUD skildrer i hovedtrækkene det førstehånds "billede" af Gud, Martinus tegner. Dels på grundlag af hans egne værker og dels med baggrund i forfatterens mange personlige samtaler med Martinus om emnet før hans død i 1981.