NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

En rejse gennem Mayas Slør

– Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

 En rejse gennem Mayas Slør – Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 64 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 2010 ISBN: 978-87-88652-39-0Sprog: Dansk

Tips en ven!


98,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Rejsen illustrerer også et fascinerende møde mellem "Science and Spirituality". Vi møder en Større Virkelighed - et Nyt Kosmisk Paradigme.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Vi møder "det immaterielle Noget", der er nærværende i alt, og konfronteres i samme forbindelse med en større virkelighed i både vor egen og hele tilværelsens inderste kerne og opbygning. Bogen giver svar på dybe eksistentielle spørgsmål med koblinger til bl.a. den moderne fysik. Gennem partikelacceleratoren i CERN søger fysikerne løsninger på, hvorledes materien er opbygget og håber derigennem at forstå langt mere om, hvorledes tilværelsen er 'konstrueret'. Man søger gådens løsning og taler i den sammenhæng om "teorien om alting" – en teori, der på én gang omfatter og forklarer alt fysisk i universet.  Mange videnskabsmænd taler i dag om "the meeting between Science and Spirituality". Og de gør det bl.a. med henvisning til det faktum, at man nærmer sig dele af sidstnævntes visdom og viden. Gennem bl.a. sit syn på nulpunktfeltet; teorien om et bevidst univers; og at vor tilværelse i virkeligheden hviler på et rent immaterielt grundlag, repræsenterer systemteoretikeren Erwin Laszlo typisk et sådant møde. Og tilsvarende finder vi inden for astrofysikken bl.a. den nye "Endless Universe-teori" (Steinhart & Turok), der beskriver et evigt og uendeligt univers. Gennem den her foreliggende bog får vi "fortsættelsen": i koncentreret form giver den en kort introduktion til grundlaget for "teorien om Alting og Altings sammenhæng"; kort sagt: til et Nyt Kosmisk Paradigme …


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


En rejse gennem Mayas slør …

Udtrykket "Mayas slør" henfører til den stoflige verden opfattet som en illusion, der viser tilbage til et guddommeligt ophav af rent ustoflig natur.

Formålet med illusionen er bekræfte det guddommelige ophav i rollen som genial skaber, idet samme ophav som udgangspunkt for sin skabelse kun har sin egen ustoflige natur at bygge på. Men hvordan …?

Med baggrund i både aktuel fysik og avanceret åndsvidenskab belyser En rejse gennem Mayas slør, hvorledes det guddommelige ophav i praksis løser den krævende opgave og herved samtidig tilfører sig selv et livsindhold i form af spændende livsoplevelse. I al evighed …

Ifølge al visdomstradition er den kendte, stoflige verden en ren illusion – et blændværk – bragt i stand af en guddommelig skaber af 100% åndelig og dermed fuldstændig ustoflig natur. Nemlig som et middel til selverkendelse – et spejl, så at sige, at se sig selv i …

I hinduistisk tradition omtales dette blændværk som Mayas slør  (flertal), idet den stoflige verden opfattes som opbygget af en række slør, bag hvilke den guddommelige skaber skjuler sig. Slør, der er jo finere og mere sublime, des nærmere de er på deres skabende ophav og kilde i al dens totale ustoflighed.

For de fleste mennesker er det et sandt mysterium, hvorledes den ustoflige skaber med sig selv som eneste grundlag bærer sig ad med at frembringe den stoflige verden og virkelighed og dermed den materielle illusion. Men ved at forene den vifte af bidrag, vi på det seneste har fået tilført fra moderne natur- og åndsvidenskab, er det faktisk nu muligt at kaste i det mindste et første opklarende lys over mysteriet.

Læs her den spændende beretning om en rejse gennem Mayas eventyrlige slør – frem til det guddommelige ophav …