NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

LIVET og det lukkede rum

 Testbild

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 248 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 1990 ISBN: 978-87-88652-20-8Sprog: Dansk

Tips en ven

 


248,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Findes også på svensk! »

Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling – inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til både religion og videnskab; vi møder en Større Virkelighed; alt får en dybere mening.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Evolutionen og vor egen udvikling skildres ud fra et kosmisk evighedsperspektiv, hvor alt har en mening og intet eksisterer eller sker tilfældigt. Bogen giver en intellektualisering af religionen; forklarer meget af symbolikken i de gamle myter og lancerer et nyt Gudsbegreb, samtidig med at den kompletterer dagens naturvidenskab. Den kaster med andre ord et nyt lys over både religion og videnskab, hvilket hjælper os til bedre at forstå virkeligheden, som den faktisk er. Vi får logiske og konsistente svar på de dybere eksistentielle spørgsmål: Hvorfra kommer vi; Hvorfor er vi her; Hvor er vi på vej hen …? Endvidere belyses det ud fra loven om "årsag" og "virkning" hvorledes vi selv påvirker vor skæbne og vor fremtid. Selv teodicé-problematikken får sin løsning. Vort nuværende udviklingstrin kan lignes ved, at vi befinder os i et "lukket rum", hvor vi endnu ikke kan se den større virkelighed udenfor rummets vægge, men vi begynder at ane den. Og som larven indesluttet i puppen modnes til et liv som fri sommerfugl, udvikles vi mod et liv udenfor det lukkede rum … Bogen her hjælper os på vej i denne retning og giver os fremtidshåb.


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm


I boken ges en framtidsbild av människan och hennes liv. Författaren klargör symboliken i berättelsen om Adam och Eva och visar hur berättelsens verkliga innebörd utgör en logisk förklaring på människans utveckling – den tidigare såväl som den kommande. Med förankring i den mänskliga vardagen, i vetenskapen och religionen och i Martinus kosmiska världsbild får vi följa "Adam" och "Eva", dvs. de levande väsendena, på hela deras resa från "det förlorade paradiset", genom den död de skulle dö, fram till "uppståndelsen" i ett nytt paradis.
Detta är en resa som Gud har arrangerat, satt i gång och konstant vakar över i egenskap av "projektledare". Det är ett experiment som försiggår i den fysiska världen, alltså i den kosmiska livmodern, som vi en gång kommer att "födas" ut ur. Evolutionen, skriver författaren, är således inte en blind, slumpmässig och meningslös process. Tack vare "naturens ordning" leder experimentet i stället till ett garanterat lyckat resultat. Genom att äta av "kunskapens träd" lär sig "Adam" och "Eva" att skilja mellan gott och ont. På så sätt föds ett nytt medvetande inom oss. Från tid till annan sänder gudomen oss vägledare in i det slutna rummet. Dessa för med sig ljus och visar oss vägen framåt. Dessa ljusbärare påminner samtidigt om att Gud varken har glömt oss eller har upphört med sin omsorg. Å andra sidan går de förstås inte vägen åt oss. Vägen måste vi själva tillryggalägga – vartenda steg …

Titlen henfører til det samlede, fysiske univers opfattet som et vældigt, kosmisk livmoderorgan, der findes indbygget i en langt større, rent åndelig guddoms-organisme, og som i form af såkaldt evolution har til opgave at befordre en lang række kosmiske fosterprocesser.

Mennesket er selv et produkt af en sådan fosterproces og vil en dag, når det er 'fuldbårent', blive født ind i en verden, der er lige så meget større end hele det kendte, fysiske univers, som dette er større end et almindeligt dagligdags livmoderorgan.

Dermed besvares det også endegyldigt, HVEM vi er, HVORFOR vi er her, og HVOR vi går hen ...