NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Kosmisk Kemi

– Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

 MARTINUS KOSMOLOGI – en kort præsentation

Forfatter: Bruus-Jensen, PerUdgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 208 Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 2008 ISBN: 978-87-88652-33-8Sprog: Dansk

Tips en ven!


235,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse! Beskriver de subtile Vakuumenergier, "Grundenergier" som alter dannet af - fra den mest massive fysiske materie til det mest subtile, der eksisterer, inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser etc.). E=mc² udvikles til X2=mc². Energibegrebet tydeliggøres som noget rent immaterielt. Belyser også menneskets udødelighed og udvikling ...

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Hjælper os til at forstå tilværelsen og virkeligheden, inklusive os selv og vort bevidsthedsliv samt i forlængelse heraf hvordan vi kan påvirke vore liv, vor nutid og fremtid udfra en hensigtsmæssig praktisering af "kosmisk kemi". Bogen og fagområdet "Kosmisk Kemi" kaster lys over tilværelsens ikke-fysiske, kvalitative energier – de såkaldte grundenergier – samt de processer og parafysiske strukturer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed udgør grundlaget for vor evne til at opleve, tænke, føle etc., – ja, for hele vort bevidsthedsliv. Den omtalte parafysiske struktur – der er knyttet til et selvstændigt organisk system – eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop og muliggør herved, at vi kan overleve "døden", samtidig med at den har afgørende betydning for vor udvikling og hele deltagelse i evolutionsprocessen. Med henvisning til sin rolle som den overordnede motor og drivkraft bag hele menneskets mentale aktivitet tjener den parafysiske struktur yderligere som grundlag for en overordnet belysning af den menneskelige psykologi. Videre møder bogen også den moderne fysik mht. dens uløste spørgsmål vedr. den sande natur af stof og energi og hævder for sit eget vedkommende, at der er tale om en rent immateriel identitet. Fysikkens vakuumenergier konstitueres af de førnævnte grundenergier, og vi får indblik i deres natur og egenskaber. Vi møder en større virkelighed i vor egen og hele tilværelsens inderste kerne og struktur …


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


Bagsidetekst
Udtrykket kosmisk kemi er lanceret af den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890–1981).  

Begrebet dækker over et sæt ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for menneskets evne til at opleve, tænke og føle mv. – kort sagt have rådighed over et subjektivt bevidsthedsliv. 

I Martinus' fremstilling er disse energier og processer knyttet til et organiske system, der eksisterer hinsides det fysiske legeme, og som også kan fungere uafhængigt af dette og herved sætte mennesket i stand til at overleve døden.

Med henvisning til det såkaldte ur-begær  peger Martinus på den overordnede motor bag hele menneskets mentale aktivitet og introducerer herved samtidig en grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi som helhed.

Kosmisk kemi er en indføring i dette spændende emne og viser samtidig hen til menneskets udødelighed som et åndsvidenskabeligt faktum…

Lektørudtalelse (08/14) 2 716 727 6 (Y) DBC

Anvendelse/målgruppe/niveau
Martinus-tilhængere vil muligvis anse bogen for et must.

Beskrivelse
Forfatteren har nærmest specialiseret sig i at fortolke og vidreføre Martinus' værker. Martinus (1890-1981) har en trofast læserskare, som er indforstået med hans noget komplicerede kosmologi. Denne bog beskæftiger sig med kosmisk kemi, dvs. læren om grundenergiernes egenskaber og kombinationsmuligheder (allegorisk med kemiens grundstoffer). Altså en slags "parafysik" hvor fri energi eksisterer i form af stråler og bølger. Bogen gennemgår teoriens grundelementer såsom grundenergier, grundlegemer. Den bevæger sig inden for emner som sjæl, skaberen, psykologi, jeg'et og uraltet. Altsammen defineret inden for Martinus' særlige forestillingsverden og definitioner af fx. vilje, begær og jeg'et. Herunder også forfatterens syn på mulige viderebearbejdelser. Bogen er illustreret med små spredte sort-hvide tegninger og diamgrammer. Sprogligt forståelig for målgruppen og med en del eksempler og cases.

Sammeligning
Forfatteren har skrevet mere end en halv snes bøger om Martinus og hans verdensforståelse, hvoraf ingen så indgående beskæftiger sig med denne del af Martinus' teorier.

Konklusion
Grundbog for indforståede i Martinus' tanker og teorier om kosmik kemi.

Erik Nicolaisen Høy