NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

Eksistens og Udødelighed (bind I-II)

– om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

 Eksistens og Udødelighed

Forfatter: Bruus-Jensen, Per Udgivet af: Nordisk Impuls Sideantal: 590 OBS! Bind I og II Indbinding: Hæfte Udgivelsesår: 1982 ISBN: 978-87-41811-44-4 Sprog: Dansk

Tips en ven!


395,00

OBS! Alle priser er i
svenske kroner!

For dig, som vil købe bøgerne og få dem leveret i Danmark: klik her!

En dybtgående præsentation af de erkendelsesteoretiske bidrag i det Kosmiske Verdensbillede. - Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben som eksempel på "the meeting between Science and Spirituality". Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed ...

Bogen i 2 bind (totalt 590 sider) indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. Værket giver en systematisk, dybtgående og detaljeret fremstilling af "Livet og Virkeligheden". Rummer en erkendelsesteoretisk præsentation af fundamentet i det Kosmiske Paradigme beskrivende Tilværelsen, Livet, Døden, Eksistensen og Evolutionen – kort sagt teorien om "Alting og Altings sammenhæng". Bygger broer til naturvidenskaben og giver svar på dens uløste spørgsmål; eksempelvis gennem at forklare hvad livsoplevelse, bevidsthed, energi og materie er. Vi møder de evige principper, strukturer og energier, som ligger til grund for hele tilværelsen og samtlige former for eksistens. Belyser hvorledes vi selv og alt andet levende overlever det, vi kalder "døden", og hvorledes vi gennem evigheden udvikles og beriges med en stadigt varieret og fornyet livsoplevelse. Livet ses som et bevidst, hensigtsmæssigt og udviklende evighedsprojekt. Vi møder en større virkelighed og får konsistente, udførlige og logiske svar på de eksistentielle spørgsmål: Hvorfra kommer vi; Hvorfor er vi her, og Hvor er vi på vej hen … ?


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben - repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite - et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed ... Læs mere; se newcosmicparadigm.


En fascinerende syntese af hele dén sublime ontologi eller erkendelseslære, der findes indbygget i Martinus' kosmologi, og som afgørende bryder med den naturvidenskabelige ved at hævde eksistensen af et subjekt- eller Jeg-princip i naturen side om side med det, der optræder i mennesket.

Naturen og mennesket vises som to sider af samme sag, og det forudses, at naturvidenskaben en dag vil anskue naturens fænomener og processer som livsytringer, der alle uden undtagelse viser tilbage til en bevidsthed af makrokosmisk format, og som det bliver en kommende åndsvidenskabs opgave at tyde og tolke.