NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

ARTIKLER

 

Velkommen!

Inden du går videre med artiklerne på denne side, anbefaler vi varmt, at du først læser Præsentation af New Cosmic Paradigm og Det Kosmiske Verdensbillede Martinus Kosmologi - Introduktion idet de udgør en vigtig og grundlæggende introduktion. Vi anbefaler også "Outlook" - Science of Consciousness & Reality.

 

På siden her (som er under opbygning) vil vi successivt præsentere artikler vedrørende Livet og Døden, Bevidstheden, Eksistens og Evolution, Universet, Partikel- og Astrofysik m.m. — alt sammen ud fra Det Kosmiske Verdensbillede — Det Nye Paradigme.

 

Vi vil i den forbindelse specielt henvise til Per Bruus-Jensens bøger, der ud fra Martinus Kosmologi redegør for vor eksistens og udødelighed, bl.a. omfattende hvordan vi overlever det, vi kalder "døden", samt hvad der sker før livet og efter døden m.m. Gennem Kosmologien og Per Bruus-Jensen får vi også svar på livsoplevelsens og bevidsthedens gåde plus meget andet — Ja, vi får en helt ny virkelighedsbeskrivelse ...

 

Alex Riels bog "Mystik og Videnskab" anbefales ligeledes varmt, idet den giver en bred naturvidenskabelig orientering inden for de berørte områder.

Vi henviser til Bogpræsentationer og Webshop.


Nogle ord om artiklerne af Per Bruus-Jensen:

- Per Bruus-Jensens artikler belyser Det Kosmiske Verdensbillede og relaterer sig direkte til dette. Visse af artiklerne henvender sig frem for alt til Dig, som allerede kender Martinus Kosmologi; sværhedsgraden varierer.

 

You are much, much more than your body or your mind.
You are a beautiful being, immortal, eternal, full of love and light.

Brian Weiss

 

 

INDHOLD:

 

Artikel af Per Bruus-Jensen, (August 2016): Et støvlestrop-problem... Om menneskehjernens præstationskraft og selvforståelse.

Artikeln henvender sig primært til fortalere for en kompromisløs, materialistisk hjerneteori, blandt andet fremført af den danske hjerneforsker Peter Lund Madsen, der også frakender livet og naturen enhver form for dybere mening, ref. bl.a til programserien "Hjernekassen", Dansk TV og Danmarks Radio P1, 2016.

 

Introducerende artikel af Per Bruus-Jensen (Marts 2016) Hvad er Livet?

 

Meget kort om berøringspunkter mellem Rupert Sheldrake og Det Kosmiske Verdensbillede:

SV: Medvetande oberoende av den fysiska hjärnan - och - Formgivande parafysiska krafter och strukturer

ENG: Consiousness Independent of the Brain - and - Formative Forces Beyond the Physical Body - Therner & Løth, NCP X-AIONS (Januar 2016)

 

Noetisk Livsfilosofi - En Præsentation - Alex Riel, Center for Noetisk Livsfilosofi

 

Besøg på Martinus Institut, Eremitagesletten og Fortsat arbejde med Per Bruus-Jensen ...

"I Martinus og Per Bruus-Jensens Fodspor" Therner & Løth, NCP X-AIONS (Juni 2015)

 

Mit Kosmologiske Testamente ... Per Bruus-Jensen (publ. 2014)

inkl. centrale artikler vedr. Verdensbilledets Ontologiske (X0-faktorn), Psykologiske (Centralbehovet) og Erkendelsesmæssige (den Subjektive Virkeligheds Mysterium) aspekter

 

Introduktion til et Nyt Virkelighedsbillede ... Per Bruus-Jensen

(Introduktionshefte / artikel, Sept. 2013)

Lænker til: 1. Heftets omslag med tilhørende tekstforklaring 2. Tekst indlæg /broschyretekst

 

Martinus, artikler: Gennem Dødens Port - Søvnen og Døden -- samt -- Reinkarnationsprincippet


Dean Radin præsenterer Bevis for PSI (Svensk) og Dean Radin presents Evidence for PSI (Engelsk)

PSI: generel betegnelse for forskellige typer af parapsykologiske fænomener som ESP (ekstra sensoriske perception, oversanselige perception): telepati, clairvoyance og precognition og PK (psykokinese, fysiske manifestationer, tankernes indflydelse på materie).

 

Pim van Lommel og Peter & Elizabeth Fenwick - Forskning i Bevidsthedens Grænseland, om Døden og Oplevelser i Dødens Nærhed...

Nær-Døds-Oplevelser (NDE), Dødsleje-visioner, Oplevelser ved Livets Afslutning (ELE) etc. (Feb. 2013)

 

Link til: Frontiers in Human Neuroscience: Near-death experiences between science and prejudice (Enrico Facco, Christian Agrillo July 2012)

 

Link til: An Exploration of Quantum Consciousness - Finding Spirit in the Fabric of Space and Time (with Stuart Hameroff)

 

Peter Fenwick om Døden, dødsleje visioner m.m. - artikel i Svenska Dagbladet af Agneta Lagercrantz. Læs mere om Peter Fenwick på siden Outloock on: Consciousness Physics, Science ...

 

Først af Alt ... Om al åndsvidenskabs sande grundlag og udgangspunkt Per Bruus-Jensen

 

Nogle Forsøg med Efterbilleder Per Bruus-Jensen

 

Om den Fysiske Hjerne I — Per Bruus-Jensen

Om Fænomenet Bevidsthed II Per Bruus-Jensen

 

Martinus og det levende verdensalt — Per Bruus-Jensen

(Introduktion til Martinus og hans Kosmologi, "INFO-HÆFTE")

 

Om Jeget, Egoet og Sindet — Per Bruus-Jensen

 

Jeget og "Det Evige Nu" Per Bruus-Jensen

 

Liv efter døden? — Alex Riel

 

Forskning i kommunikation med afdøde — Alex Riel

 

Smutveje til himlen? — Ny forskning i liv efter døden — Alex Riel

 

Den Mystiskie Virkelighed — Alex Riel

 

Bevidstheden bag tid og rum — Alex Riel

 

Vendepunktet, fra Naturvidenskab til Åndsvidenskab — Alex Riel

 

Integral Bevidsthed — Introduktion til integral filosofi — Alex Riel

 

Den nye kvantebevidsthed — Alex Riel