NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten och

Fortsatt arbete tillsammans med Per Bruus-Jensen ...

"I Martinus och Per Bruus-Jensens Fotspår"

 

Juni 2015


Martinus Institut, Köpenhamn - Juni 2015I samband med ett planerat arbetsmöte hos Per Bruus-Jensen i Videbeck, besökte vi (Arnold Therner och Steen Löth, NCP X-AIONS) Martinus Institut i Köpenhamn. Mary McGovern visade oss runt i det vackra huset på Mariendalsvej inkl. Martinus privata lägenhet som är museum. Vi kan passa på att nämna att man nyligen (maj 2015) gett ut Det Evige Verdensbillede vol.6 / Den Eviga Världsbilden vol. 6 (symbolbok) och nu bl.a. arbetar med digitalisering av originaldokument inklusive Martinus omfattande korrespondens. Genom Arnold Therners nära släktskap och kontakt med Sigbritt Therner har NCP X-AIONS fått bred inblick i kontakten och korrespondensen mellan Martinus och Sigbritt, exempelvis angående den dagliga undervisning Martinus gav Per Bruus-Jensen (PBJ) under ett drygt decennium och likaså den uppgift Martinus tilldelade Per, nämligen att precisera, systematisera och konkretisera den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade, se "Arkiv och Historik". Det kan i sammanhanget tilläggas att Sigbritt 1951 startade det första Martinus Centret i Sverige; Kosmos Feriehem i Varnhem, Centret invigdes av Martinus 19:e juni 1965.

Mary McGovern, Arnold Therner, Steen Löth - Martinus Institut, Juni 2015

 

Arnkell Sytryggsson, Dan Elhauge, Steen Löth, Mary McGovern Juni 2015, Martinus Institut

 

Martinus lägenhet, Martinus Institut, Köpenhamn - (Juni 2015)

 

 


Sfinxen, Eremitagesletten, Dyrehaven, Köpenhamn - "I Martinus & Per Bruus-Jensens Fotspår" (juni 2015)Vi hann även med en mycket stämningsfull promenad i kvällssolen på den rofyllda Eremitagesletten i Dyrehaven, Köpenhamn och tänkte då mycket på det Per (PBJ) berättat om promenader han gjort här tillsammans med Martinus. I boken Sol & Måne skriver Per bl.a. om ett sådant mycket speciellet tillfälle. Per berättar att han under promenaden nämnde för Martinus att han alltid upplevt att det vilar en speciell stämning och fin atmosfär över området. Och Martinus förklarade att det just här också finns en stor parafysisk stad med desinkarnerade människor, olika institutioner med mera och inte minst skolor för skyddsänglar och "hjälpare". De senare har många viktiga funktioner bl.a. att hjälpa till vid övergången från det fysiska livet till det tillstånd vi benämner "död" som faktiskt innebär att livet fortsatter på ett parafysiskt plan. Martinus klargjorde för Per att det är den fina utstrålningen från denna parafysiska stad som fortplantar sig till det fysiska planet, och som en del människor förnimmer som en mycket fin och speciell stämning här på Eremitagesletten, Dyrehaven. Per beskriver allt detta ingående i boken Sol & Måne (Efterskriften sid 91 - 97), texten kompletteras med fina foton på Martinus tagna på Eremitagesletten, Dyrehaven. I detta sammanhang kan vi även hänvisa till sidan "Om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet" samt till Peter Fenwicks studier sammanfattade i boken Att Möta Döden med Tillit och Hopp -Forskning i Medvetandets Gränsland.

"I Martinus och Per Bruus-Jensens Fotspår"  Eremitagesletten, Dyrehaven, Köpenhamn (juni 2015)

 

Eremittagesletten, Dyrehaven, Köpenhamn - "I Martinus & Per Bruus Jensens Fotspår" (Juni 2015)

 

 Martinus 1960, Eremitagesletten, Dyrehaven - Foto Per Bruus-Jensen (ur boken Sol & Måne) Martinus i Dyrehaven 1960, Foto Per Bruus-Jensen (ur boken Sol & Måne)

Martinus 1960, Eremitagesletten, Dyrehaven - Foto: Per Bruus-Jensen (ur boken Sol & Måne).

 


Innan vi lämnade Själland för Jylland och Per Bruus-Jensen, besökte vi också Martinus Center Klint där sommarens program skulle starta senare i veckan.

Martinus Center Klint, DK - Juni 2015

 

Martinus Bänk - Martinus Center Klint, DK (Juni 2015)