NEW COSMIC PARADIGM THE COSMIC WORLDVIEW NCP  X-AIONS

 

Kort om NCP X-AIONS


New Cosmic Paradigm - NCP, med Advanced Institute of Ontological Principles and New Science

-The X-Project (förkortat X-AIONS), är en religiöst och politiskt obunden organisation vars verksamhet är helt fristående och självständig.

 

Verksamhetens syfte är att informera om Den Kosmiska Världsbilden utifrån
Martinus Kosmologi samt att forska inom dess Ontologi och presentera Ny Vetenskap
- En Ny Verklighetsförståelse - Ett Nytt Paradigm


NCP X-AIONS representerar den gren av Martinus Kosmologi som bygger broar till traditionell vetenskap med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten - samt svarar till behovet av en ny världsbild och djupare verklighetsförståelse. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens* omfattande arbete och litteratur. *tidigare elev och samarbetspartner till Martinus.

 

X-Projektet presenterar X-Strukturen
X-Strukturen, signalementet för och analysen av allt Liv enligt Martinus Kosmologi

The X-Structure; the Basic Nature of Life and Existence

- Ontology of Consciousness and Reality

 

NCP X-AIONS The X-Project

 

Vi samarbetar internationellt med forskare inom olika områden. På grund av rådande känsliga läge inom universitets- och forskarvärlden skyddar vi självfallet deras identitet om så önskas. Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners.

 

Några supplerande rader

I takt med en ökad förståelse och medvetenhet om Livet och Verkligheten, kommer vi successivt att kunna skapa en bättre värld, där samhället genomsyras av sant humanistiska värden. Egoistiskt och kortsiktigt materialistiskt handlande ersätts av ett agerande baserat på humanism och altruism. Vi kommer att leva i harmoni och samklang med naturen och Jorden, samtidigt som vi upptäcker ett levande och oändligt Kosmos. Den Kosmiska Världsbilden öppnar dörrar till En Större Verklighet och ger oss svar på många av våra stora olösta gåtor - exempelvis vad Liv, "Död", Medvetande, Energi och Materia egentligen är.

Trots alla kriser, katastrofer och konflikter på olika plan, befinner sig mänskligheten i en expansiv och mycket positiv utvecklingsfas. Vi står inför ett paradigmskifte; från en materialistisk, mekanistisk världsbild enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr - till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är oändligt och levande, och där livet i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande universellt medvetande. Ett Nytt Kosmiskt Paradigm innebärande en större medvetenhet och därmed en Ny Tid ...

Support, Gåvor, Donationer

Verksamheten är beroende av bidrag i form av ekonomiskt tillskott, arbete m.m. Du som på något sätt vill göra en insats här, är Varmt Välkommen att ta kontakt: Kontakta NCP X-AIONS. Gåvor och Donationer mottages Tacksamt, se: Gåvor, Donationer och Support.

 

--- Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners ---


The X-Project genom:

 Arnold Therner Nike Therner Steen Löth Birgitta Therner
Arnold ThernerNike ThernerSteen LöthBirgitta Therner
I projektledningI projektledningI projektledningGrundare, donator
    
 Alex Riel Peter Fenwick Pim van Lommel Leif Pettersson
Alex RielPeter FenwickPim van LommelLeif Pettersson
SamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartner
    
 Andrea Möllenkvist Eskild Kjær-Madsen Lars Palerius Lucie Minne
Andrea MöllenkvistEskild Kjær-MadsenLars PaleriusLucie Minne
SamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartner
    
 Pernilla Rosell Pia Hellertz Lothar Schäfer Dean Radin
Pernilla RosellPia HellertzLothar SchäferDean Radin
SamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartner
    
 A.K. Mukhopadhyay Stephen Brock Schafer James Travell Gustaf Ullman
A.K. MukhopadhyayStephen Brock SchaferJames TravellGustaf Ullman
SamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartnerSamarbetspartner
    

 

 

Margareta LevinVi vill rikta ett Innerligt Tack till vår käre medarbetare Viljo Mentu som lämnade den fysiska världen den 19:e april 2010. Viljo har betytt och betyder fortfarande mycket för NCP-projektet.